Mga Patawa sa Bundok


Ngongo 06 Aug 96 15:18:00

May isang prinsesang tumandang dalaga na nagpa-paskel ng maraming posters na nagsasaad ng kanyang nais - ang mapangasawa ng isang lalaking mayaman, matangkad at guwapo/pogi.

Nabasa ni RJ, isang lalaking ngongo na mahirap, maliit at pangit, ang poster. Nalungkot siya dahil nakita na niya ang prinsesa at labis siyang humanga sa taglay nitong kagandahan. Matagal na niyang inaasam-asam na mapalapit man lamang siya sa prinsesa, ngunit dahil sa kanyang anyo, siya ay nag-aalinlangan.

Nang pauwi na si RJ, nakatisod siya ng isang lampara. Pinulot niya ito, at dahil sa maalikabok, ito ay kanyang pinunasan. Biglang umusok ang lampara at nabitawan niya. Lumabas sa lampara ang isang genie!

Genie: Maraming salamat at ako'y pinalaya mo sa lamparang aking kinabilangguan sa loob ng libu-libong taon.

RJ: Hualang hanuman.

(Translation: Walang anuman)

Genie: Dahil sa iyong kadakilaan, maaari kang humiling ng tatlong bagay at kita'y pagbibigyan.

RJ: Ha? Hwaw! (Hmm... Ano kaya ang aking hihilingin?)

Naalala ni RJ ang poster ng prinsesa:

RJ: haha! Halam ho na! Heno hang hanging hunang hiling: hmingyan mo aho ng hmanaming hayamanan!

(Translation: Aha! Alam ko na! Heto ang aking unang hiling: Bigyan mo ako ng maraming kayamanan!)

Genie: Masusunod!

<Poof!> At tumambad sa harapan ni RJ ang maraming pera, ginto at sari-saring kayamanan (bahala na kayong mag-imagine).

RJ: Hwaaaaw!!!! Hngaling-hngaling! Nonoo nga! Hngayon, hngawin mo ahong manang-had!

(Translation: Waaaaaw! Galing-galing! Totoo nga! Ngayon, gawin mo akong matangkad!)

<Poof!> at biglang naging matangkad na lalaki si RJ.

RJ: Hwaaaw!!! Hang hnang-had ho! Nis-muter na hata aho!

(Translation: Waaaaw! Ang tangkad ko! Six-footer na ata ako!)

RJ: Hat hngayon, ngawin mo ahong mo-ngi.

(Translation: At ngayon, gawin mo akong pogi)

<Poof!>

RJ: (Sinasalat-salat ang kanyang mukha, na nagbagong bigla) Hwaw! Hmal-mon! Hmay nglep-nyin ma!

(Translation: Waw! Balbon! May cleft chin pa!)

Humarap si RJ sa salamin, at nakita niyang hindi siya naging pogi, kundi naging puki!

[ Back ]
   Copyright 2002-2004 Jim Samonte. All rights reserved. I Love BabyApo! Modified: Friday, 26-Nov-2004 20:36:16 EST privacy rights | legal notice | link to us