Cesar Arcos ('99)

AMCI goes to Taman Kinabalu 2001 (Lows Peak, 4095.2 m) Set 1


Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4

444x296 Check out my trekking shorts!
Kaya nang dalhin ng porter ang iba naming gamit. 445x296
480x640 Hindi pa ako pagod... 480x640 ...masakit lang ang balakang namin!
640x480 Matibay kaya itong tinatapakan ko???
Hintayin niyo ako!!! 480x640 Nasaan na sila? 444x296
447x294 Sundan mo lang ang tali!
Romancing the stone. 446x296
   Copyright 2002-2004 Jim Samonte. All rights reserved. I Love BabyApo! Modified: Friday, 03-Dec-2004 05:03:30 EST privacy rights | legal notice | link to us